Pro-Deoadvocaat (tweedelijnsadvies)

Wat?

Als je jezelf moet verdedigen in een rechtszaak of als je zelf een rechtsprocedure wil opstarten, heb je een advocaat nodig.

Je kan dan een pro-Deoadvocaat aanvragen. Die onderzoekt je dossier grondig en stelt conclusies op. De advocaat zal je vertegenwoordigen voor de rechtbank. Dit gaat dus veel verder dan het eerstelijnsadvies van de juridische zitdag.

Maar niet iedereen heeft recht op een pro-Deoadvocaat (gratis of tegen verminderd tarief).
Dit hangt af van je inkomen of van je persoonlijke situatie.

Wie?


1. OFWEL
heb je een beperkt inkomen (netto-inkomen per maand).

 • Voor alleenstaande
  - inkomen ≤ 953 euro: gratis
  - inkomen 953 tot 1224 euro: verminderd tarief
  - inkomen ≥ 1224 euro: geen recht
 • Voor gehuwde, samenwonende + alleenstaande met kinderen
  - gezinsinkomen ≤ 1424 euro: gratis
  - gezinsinkomen 1224-1493 euro: verminderd tarief
  - gezinsinkomen ≥ 1493 euro: geen recht
 • LET OP: per persoon ten laste mag je 170,08 euro bijtellen bij deze bedragen


2. OFWEL
behoor je tot deze bijzondere categorieën die sowieso recht hebben op pro deo (en geen extra bewijzen moeten leveren van hun inkomen):

 • minderjarigen
 • mensen die leefloon of financiële steun van het OCMW krijgen
 • mensen met gewaarborgd inkomen voor bejaarden of vervangingsinkomen voor gehandicapten
 • mensen die een kind ten laste hebben dat gewaarborgde kinderbijslag geniet
 • huurders van een sociale woning die huren aan de helft van de basishuurprijs (of meer)


3. OFWEL
behoor je tot deze bijzondere categorieën die recht hebben op pro deo (maar wel extra bewijzen moeten leveren van hun inkomen):

 • mensen die in collectieve schuldenregeling zitten
 • mensen met veel schulden die via pro deo een collectieve schuldenregeling willen aanvragen
 • gedetineerden
 • geesteszieken die onder een maatregel van de wet van 26 juni 1990 zijn geplaatst
 • vreemdelingen, maar enkel voor volgende handelingen: indiening van een verzoek tot machtiging van verblijf, of een beroep tegen een beslissing inzake hun verblijfsstatuut
 • mensen die asiel willen aanvragen of vragen om als vluchteling te worden erkend

HOE AANVRAGEN?

Een pro-Deoadvocaat moet je aanvragen bij het Bureau voor Juridische Bijstand van de Balie van Mechelen (dus niet bij het OCMW van Heist-op-den-Berg of op de juridische zitdag).

 1. telefoneer naar 015 26 11 42: er wordt overlopen welke documenten je moet hebben
 2. telefoneer opnieuw naar 015 26 11 42 (als je alle documenten bij de hand hebt) voor een afspraak
 3. ga op afspraak in Mechelen en doe de aanvraag pro-deo
 

Eerste informatie via telefoon

Bureau voor juridische bijstand
015 26 11 42

Wanneer?

Eerste informatie via telefoon
Elke ma-di-vr: van 9 tot 12 uur
niet op woensdag en feestdagen
Aanvraag Pro-Deoadvocaat

Gerechtshof Mechelen
Bureau voor juridische bijstand
Middenbouw – benedenverdieping
Keizerstraat 20
2800 Mechelen

Wanneer?

Aanvraag Pro-Deoadvocaat
ter plaatse (op afspraak)